eAsiointi -Avustukset

Yksityistieavustusten myöntämisperusteet ja hakuajat löytyvät täältä.
Rekisteröity tiekunta voi hakea yksityistielain mukaista avustusta yksityistien kunnossapitoon. Avustuksista päättää vuosittain yhdyskuntalautakunta. Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:

Hakijana yksityistiekunta:
  • Viimeisin tiekunnan kokouksen pöytäkirja
Hakijana yksityishenkilö:
  • Pöytäkirjaote tiekunnan kokouksesta, jossa mainitaan kenelle ja mille tilille avustus maksetaan
  • Viimeisin tiekunnan kokouksen pöytäkirja
Lisäksi, aina kun hakemuksen täyttää joku muu kuin nimenkirjoitusoikeutettu, liitetään valtakirja/valtuutus, jossa hakemuksen täyttävälle on annettu valtuus hakea avustusta tiekunnan toimielimen (hoitokunta tai toimitsijamies) puolesta.

Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.
Asukkaat voivat hakea harkinnanvaraista avustusta yksityisteiden kunnossapitoon. Hakeminen on mahdollista yhden asuinkiinteistön käyttämälle tielle, johon ei ole tarkoituksenmukaista perustaa tiekuntaa.

Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.
Asukkaat voivat hakea harkinnanvaraista asukkaan toimintakykyyn perustuvaa kunnossapitoavustusta yhden asuinkiinteistön käyttämälle tielle/kulkuyhteydelle. Avustus myönnetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) kanssa.

Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.
Tien parantamisella tarkoitetaan yksityistien normaalia kunnossapitoa järeämpää parantamista. Yksityistien parantamiseen tulee hakea ensisijaisesti valtion (ELY-keskus) avustusta ja lisäksi voi hakea avustusta Oulun kaupungilta. Pienille tien parantamiskohteille voi hakea pelkästään avustusta Oulun kaupungilta. Avustuksista päättää yhdyskuntalautakunta. Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:

Hakijana yksityistiekunta:
  • Pöytäkirjaote tiekunnan kokouksesta, jossa päätös on tehty hankkeesta ja avustuksen hakemisesta
  • Suunnitelmakartta
Hakijana yksityishenkilö:
  • Pöytäkirjaote tiekunnan kokouksesta, jossa päätös on tehty hankkeesta ja avustuksen hakemisesta
  • Pöytäkirjaote tiekunnan kokouksesta, jossa mainitaan kenelle ja mille tilille avustus maksetaan
  • Suunnitelmakartta
Lisäksi, aina kun hakemuksen täyttää joku muu kuin nimenkirjoitusoikeutettu, liitetään valtakirja/valtuutus, jossa hakemuksen täyttävälle on annettu valtuus hakea avustusta tiekunnan toimielimen (hoitokunta tai toimitsijamies) puolesta.

Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.