eAsiointi -Avustukset

Avustuksia voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taiteen ammattilaisille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Avustuslajeja on neljä: projektiavustus, tapahtuma-avustus, ammattitaiteilijoiden työtilatuki sekä yhdistysten toiminta-avustus. Lue myöntämisperiaatteet ja tarkemmat ohjeet täältä.

 
Kulttuuritapahtumien pienavustuksia voivat hakea taiteen ja kulttuurin ammattilaiset ja heidän muodostamat työryhmät sekä yhdistykset ja yhteisöt. Avustusta voidaan myöntää projektien tuotantokuluihin, materiaaleihin sekä työskentelyyn.

Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.

Vuoden 2025 alussa alkavalle kolmivuotiselle sopimuskaudelle kulttuurikumppanit haetaan julkisella avoimella haulla. Hakuaika on 10.5–7.6.2024. Kumppanit valitaan hakijoiden ja hakemusten arvioinnin sekä keskinäisen vertailun perusteella. Arviointiryhmään kuuluu Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden eri taiteenalojen ja kulttuurin asiantuntijoita, ja päätöksen tekee kulttuurijohtaja. Kulttuurikumppaneiden valinnat julkistetaan syksyllä 2024.

Tutustu kulttuurikumppanuudesta tehtyyn videoon (kesto 31:04 minuuttia): Kulttuurikumppanit info

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
 • Toimintakertomus
 • Toimintasuunnitelma
 • Viimeisin hyväksytty tilinpäätös
Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.

Projektiavustusta voivat hakea taiteen ja kulttuurin ammattilaiset ja heidän muodostamat työryhmät sekä yhdistykset ja yhteisöt. Avustusta voidaan myöntää projektien tuotantokuluihin, materiaaleihin sekä työskentelyyn.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
Hakijana yhdistys/yhteisö:
 • Alustava selvitys edellisen vuoden talouden toteumasta (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase)
 • Toimintasuunnitelma avustuksen käyttövuodelle
 • Talousarvio avustuksen käyttövuodelle
Hakijana yksityinen henkilö/työryhmä:
 • Ansioluettelo
 • Projektisuunnitelma
 • Talousarvio avustuksen käyttökohteelle
Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.
 
Tapahtuma-avustus on tarkoitettu yhdistyksille ja yhteisöille sekä työryhmille Oulussa toteutettavien voittoa tavoittelemattomien taide- ja kulttuuritapahtumien sekä festivaalien järjestämiseen.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
Hakijana yhdistys/yhteisö:
 • Alustava selvitys edellisen vuoden talouden toteumasta (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase)
 • Toimintasuunnitelma avustuksen käyttövuodelle
 • Talousarvio avustuksen käyttövuodelle
Hakijana yksityinen henkilö/työryhmä:
 • Ansioluettelo
Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.
 
Harkinnanvarainen työtilatuki taiteen ammattilaisille ja heidän muodostamille työryhmille. Tuen myöntämisen edellytyksenä on työsuunnitelma tuen käyttövuodelle.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
 • Ansioluettelo
 • Työsuunnitelma avustuksen käyttövuodelle
 • Työtilan vuokrasopimus
Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.
 
Apurahoja voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille ja työryhmille sekä yhteistöille. Apurahoja kohdennetaan ensi sijassa taiteelliseen työskentelyyn, taideteoksiin sekä taiteen ja kulttuurin projekteihin.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
Hakijana yhdistys/yhteisö:
 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Toimintakertomus
 • Toimintasuunnitelma (kuluva vuosi)
 • Talousarvio
Hakijana yksityinen henkilö/työryhmä:
 • Työsuunnitelma
 • Ansioluettelo
 • Talousarvio
Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.Yhdistyksen toiminta-avustus on tarkoitettu tavoitteelliseen ja vakiintuneeseen kulttuuritoimintaan. Toiminnan rahoituksesta Oulun kaupungin tuki muodostaa kohtuullisen osuuden ja hakijalla tulee olla muuta säännöllistä rahoitusta tai oman toiminnan tuottoa. Toiminnan tulee olla yleisölle ja osallistujille hyvin saavutettavaa.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
 • Alustava selvitys edellisen vuoden talouden toteumasta (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase)
 • Toimintasuunnitelma avustuksen käyttövuodelle
 • Talousarvio avustuksen käyttövuodelle
Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.