eAsiointi -Avustukset

Liikunta-avustusten myöntämisperusteet ja hakuajat: https://www.ouka.fi/liikuntapalveluiden-avustukset

Tiedustelut: Liikuntapalvelut, Olli Heinonen, p. 040 535 1268

Yhdistyksen voimassaolevat säännöt on oltava toimitettuna eAsiointi-palvelussa vähintään yhden kerran. Hakijan velvollisuutena on toimittaa säännöt uudelleen, jos niitä muutetaan.

Avustus on harkinnanvarainen yleisavustus, jonka tarkoituksena on tukea yhdistyksen perustoimintaa. Tuki jaetaan hakijoiden kesken laskennallisin perustein.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
 • Suoritemäärälomakkeet
 • Valmentaja- ja ohjaajaluettelo
 • Kustannusselvitys
 • Toimintasuunnitelma (kuluva vuosi)
Käytä liitteinä tähän tarkoitettuja lomakepohjia.

Avustuspäätöksen edellytyksenä ovat lisäksi alla mainitut muut liitteet, jotka voit lisätä hakemusta täyttäessäsi tai tarvittaessa toimittaa myöhemmin, mutta kuitenkin 31.10. mennessä. Myöhemmin toimittamiselle on oltava selkeä syy. Esimerkki: seuran tilikausi päättyy niin myöhään, että tilikautta koskevat liitteet eivät ole saatavilla hakuajan puitteissa. Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan.

Muut liitteet:
 • Tuloslaskelma ja tase
 • Erillinen tilin- tai toiminnantarkastuskertomus
 • Toimintakertomus hakuaikaa edeltävältä tilikaudelta
 • Toimintasuunnitelma avustuksen kohteena olevalta tilikaudelta
Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.


Avustus on tarkoitettu suunnistuskarttojen valmistukseen.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
 • Työpäiväkirja
 • Mallikartta
Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.


Avustus on tarkoitettu muiden kuin kaupungin liikuntapalveluiden ylläpitämien harjoitustilojen vuokrauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustusta voidaan myöntää vain alle 18-vuotiaiden säännölliseen ohjattuun toimintaan. Avustus ei koske tilapäiskäyttöä, leirejä eikä toimistotilavuokria.

Avustusta myönnettäessä huomioidaan liikuntatilojen vuokrakustannukset Oulun seudulla muista kuin Oulun kaupungin liikuntapalvelujen ylläpitämistä tiloista. Oulun seudun kunnat ovat: Oulu, Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Seurojen omien tilojen osalta on ilmoitettava seuran oman alle 18-vuotiaiden säännöllisen ohjatun toiminnan osuus tilojen käytöstä ja tilojen ylläpitokustannukset.

Avustus myönnetään edellisenä kalenterivuotena toteutuneiden kustannusten pohjalta.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
 • Tositteet kustannuksista
Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.


Avustuksella tuetaan urheilu- ja liikuntaseurojen säännöllistä harraste-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Avustus on harkinnanvarainen yleisavustus, jonka tarkoituksena on tukea yhdistyksen perustoimintaa. Tuki jaetaan hakijoiden kesken laskennallisin perustein.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
 • Suoritemäärälomakkeet
 • Valmentaja- ja ohjaajaluettelo
 • Toimintasuunnitelma (kuluva vuosi)
Käytä liitteinä tähän tarkoitettuja lomakepohjia.

Avustuspäätöksen edellytyksenä ovat lisäksi alla mainitut muut liitteet, jotka voit lisätä hakemusta täyttäessäsi tai tarvittaessa toimittaa myöhemmin, mutta kuitenkin 31.10. mennessä. Myöhemmin toimittamiselle on oltava selkeä syy. Esimerkki: seuran tilikausi päättyy niin myöhään, että tilikautta koskevat liitteet eivät ole saatavilla hakuajan puitteissa. Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan.

Muut liitteet:
 • Tuloslaskelma ja tase
 • Erillinen tilin- tai toiminnantarkastuskertomus
 • Toimintakertomus hakuaikaa edeltävältä tilikaudelta
 • Toimintasuunnitelma avustuksen kohteena olevalta tilikaudelta
Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.