eAsiointi

Liikunta-avustusten myöntämisperusteet ja hakuajat: https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/avustukset

Hakijalta edellytetään vahva tunnistautuminen sekä valtuutus Y-tunnuksen puolesta asiointiin.

Avustuksella tuetaan urheilu- ja liikuntaseurojen säännöllistä harraste-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Avustus on harkinnanvarainen yleisavustus, jonka tarkoituksena on tukea yhdistyksen perustoimintaa. Tuki jaetaan hakijoiden kesken laskennallisin perustein.

Toiminta-avustusta voivat hakea:
Oululaiset yhdistykset, jotka ovat jättäneet rekisteröintihakemuksensa ennen 31.12.2019 ja merkitty yhdistysrekisteriin 31.8.2020 mennessä. Yhdistyksessä tulee olla vähintään 25 jäsentä. Avustus myönnetään edellisen vuoden toiminnan perusteella. Yhdistyksen pääasiallisen toiminnan tulee tapahtua Oulussa.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:
1. Suoritemäärälomakkeet
2. Valmentaja- ja ohjaajaluettelo

Avustuspäätöksen edellytyksenä ovat lisäksi alla mainitut muut liitteet, jotka voit lisätä hakemusta täyttäessäsi tai tarvittaessa toimittaa myöhemmin, mutta kuitenkin 31.10. mennessä. Myöhemmin toimittamiselle on oltava selkeä syy. Esimerkki: seuran tilikausi päättyy niin myöhään, että tilikautta koskevat liitteet eivät ole saatavilla hakuajan puitteissa. Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan.

Muut liitteet ovat:
3. Tuloslaskelma ja tase
4. Erillinen tilin- tai toiminnantarkastuskertomus
5. Toimintakertomus hakuaikaa edeltävältä tilikaudelta
6. Toimintasuunnitelma avustuksen kohteena olevalta tilikaudelta

Lisäksi:
7. Yhdistyksen voimassaolevat säännöt on oltava toimitettuna eAsiointi-palvelussa vähintään yhden kerran. Hakijan velvollisuutena on toimittaa säännöt uudelleen, jos niitä muutetaan.

Käytä liitteinä tähän tarkoitettuja lomakepohjia.Skannattujen tai valokuvattujen liitteiden tulee riittävän hyvälaatuisia/selkeitä. Huomioitavaa kuitenkin, että yksittäisen liitteen maksimikoko on 5 Mb.

Hakuaika: 3.3.- 3.5.2021 klo 15. Lisätietoja: Liikuntapalvelut 040 53501268

Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.